AKTUÁLIS PÁLYÁZATUNK / SZÉCHENYI 2020 / TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00288

 

 

c-tabla.png

 

 

image002.jpg 

Kedvezményezett neve: Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár 

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00288

 

A projekt címe: KULTURÁLIS-, KÖZÖSSÉGI- ÉS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK ÉS TEREK KORSZERŰSÍTÉSE ÉS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ TISZAFÖLDVÁR

FELÚJÍTÁSA ÉS ESZKÖZBESZERZÉSE

 

A támogatás összege: 84 999 400 Ft

A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.07.29

Támogatási alap megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

 

A projekt rövid összefoglalása

A projekt célja a Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár több mint 100 éves épületének eddig kényszerűségből

és forráshiány miatt elmaradt, egyéb irányú felújítása, részleges átalakítása, projektarányos részleges

akadálymentesítése, az épületben és annak környezetében található hiányosságok megszüntetése.

 

Megvalósítandó célok az alábbiak:

   - épület vizesedésének megszüntetése,

   - belső terek burkolatának részleges cseréje,

   - mosdók és illemhelyek modernizációja és bővítése,

   - részleges akadálymentesítés, akadálymenetes illemhely kialakítása,

   - funkcionális raktárak kialakítása,

   - előtér/fogadótér bővítése, festése.

 

A beruházás megvalósítási helyszíne: Tiszaföldvár 1776 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú terület. A felújítás 282,37 m2-t érint.

 

A projekt keretében a „szocreál”, eredetileg irodaháznak épült, leromlott állapotú, épület felújítása, átalakítása a szükségleteknek megfelelően történik meg. Így a tartalmas kulturális programok megtartása, képző termek kialakítása, civil, közösségi terek, előadói tér, valamint ifjúsági tér kialakítása kerül sorra.

 

A Városi Művelődési Ház meghatározó kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítményként és gyűjtőházként funkcionál, a programok és tevékenységek széles körét foglalja magába, így a fejlesztés közvetlen érintettjei a város lakosai. Éves szinten ez a látogatási kapacitási érték alapján 34.000 főt jelent, napi csúcsidőszakok akár a napi 800 főt is elérheti. Az épület megújulásával erősödhet a kistérségi szerepvállalás is, amely erősíti az eddigi folyamatokat. Az intézmény programjait ugyanis nem csak a város lakói, de a vonzáskörzetben élők is előszeretettel látogatják.

 

A helyi lakosok és más településekről érkezők szabadidejük hasznos eltöltése érdekében látogathatják az intézményt, ahol minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő tevékenységet.

 

A projekt megvalósításának eredményeként széleskörű és tartalmas kulturális és közösségi programok megvalósítására lesz lehetőség. A Művelődési ház magas szinten képes lesz kiszolgálni az igényeket az átalakításnak, valamint a rekonstrukciónak köszönhetően.

 

 


 

2020. | július | 31.

VÁROSI MŰvelődési ház Tiszaföldvár

 

Sajtóközlemény                                

KULTURÁLIS-, KÖZÖSSÉGI- ÉS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK ÉS TEREKKORSZERŰSÍTÉSE
ÉS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
VÁROSI MŰvelődési ház Tiszaföldvár FELÚJÍTÁSA ÉS ESZKÖZBESZERZÉSE című projekt kezdéséről

(TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00288)

 

image002.jpg

Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és infrastruktúra fejlesztése- Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár felújítása és eszközbeszerzése” című TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00288 azonosító számú pályázatát a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 84.999.400 forint európai uniós támogatás segítségével.

 

A projekt célja a Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár több mint 100 éves épületének eddig kényszerűségből és forráshiány miatt elmaradt egyéb irányú felújítása, részleges átalakítása, projektarányos részleges akadálymentesítése, az épületben és annak környezetében található hiányosságok megszüntetése.

Megvalósítandó célok az alábbiak: 

                - épület vizesedésének megszüntetése,

                - belső terek burkolatának részleges cseréje,

                - mosdók és illemhelyek modernizációja és bővítése,

                - részleges akadálymentesítés, akadálymenetes illemhely kialakítása,

                - funkcionális raktárak kialakítása,

                - előtér/fogadótér bővítése, festése,

Cél, hogy a „szocreál”, eredetileg irodaháznak épült, leromlott állapotú, épület felújítása, átalakítása a szükségleteknek megfelelően történjen. Így a tartalmas kulturális programok megtartása, képző termek kialakítása, civil, közösségi terek, előadói tér, valamint ifjúsági tér kialakítása is sorra kerülhet. Jelenlegi állapotában nehézségeket okoz az egyébként széleskörű és tartalmas kulturális és közösségi programok megvalósítása. A ház nem képes kiszolgálni az igényeket, átalakításra, rekonstrukcióra van szükség.

 

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron 1776 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú terület,

 

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött a kiviteli szintű tervdokumentációk készítése.

A kivitelezési munkák várható kezdése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2020. október.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2021. július 29.

 

 

* * *

 

VISSZA A FŐOLDALRA!